Με ελληνική συμμετοχή η Ευρωπαϊκή Μονάδα Καθαρισμού Νερού στην Αϊτή

 

Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010, το πρόγραμμα «Rapid Response Capability 7» στο οποίο μετέχουν οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας 7 κρατών - μελών (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία).  

 

      Στα πλαίσια του προγράμματος η Ευρωπαϊκή Μονάδα Καθαρισμού Νερού RRC7 αποτελούμενη από 24 άτομα και δυνατότητα καθαρισμού και τροφοδότησης με πόσιμο νερό 20.000 ατόμων την ημέρα, αναπτύχθηκε ήδη από χθες στην πρωτεύουσα της Αϊτής όπου και θα παραμείνει τουλάχιστον για 10 ημέρες.

       Το ανωτέρω πρόγραμμα εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και ετοιμότητα των Ευρωπαϊκών Μονάδων (Modules). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2009 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010.

        Στις δράσεις του προγράμματος λαμβάνουν μέρος συνολικά 38 Ευρωπαϊκές Μονάδες από 7 κράτη - μέλη διαφόρων κατηγοριών (έρευνας-διάσωσης, καθαρισμού νερού, νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ.). Η Ελλάδα μέσω της Γ.Γ.Π.Π. μετέχει με τις 6 Εθνικές Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας.