Με χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας μεταφέρονται οι 163 ηλεκτρογεννήτριες της ΔΕΗ στην Κύπρο για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησής της

 

Αθήνα, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

  Αναχωρεί σήμερα από τον Πειραιά το πρώτο από τα πέντε πλοία της κοινής αποστολής Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΔΕΗ για τη μεταφορά ηλεκτρογεννητριών στην Κύπρο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση μεταφοράς ενέργειας από την ίδρυση του Μηχανισμού το 2001 και τη μεγαλύτερη αυτής της κατηγορίας.

  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά από αίτημα της ΔΕΗ, η οποία συμμετέχει σύμφωνα με το Ν3013/2003 στον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 το Χρηματοδοτικό Μέσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αιτούμενη επιχορήγηση 50% (το μέγιστο προβλεπόμενο) του συνολικού κόστους μεταφοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας μέσω της αρμόδιας Εθνικής Αρχής ενεργοποιεί το Χρηματοδοτικό Μέσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού.

  Σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε επίσημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) την επιχορήγηση του συνολικού κόστους μεταφοράς των Η/Ζ από την Ελλάδα στην Κύπρο με το ποσό των 500.000€. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσά για τη μεταφορά βοήθειας που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. κατά την τελευταία δεκαετία, της οποίας, σημειωτέον, η έγκριση έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Η γιγαντιαία επιχείρηση μεταφοράς των Η/Ζ ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011 με τη μεταφορά σαράντα μίας (41) μονάδων από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης και θα ολοκληρωθεί σήμερα. Συνολικά μεταφέρονται στον Πειραιά εκατόν πενήντα δύο (152) μονάδες από τη Μεγαλόπολη και ένδεκα (11) μονάδες από τον ΑΗΣ Αθερινόλακου της Κρήτης. Για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν εκατόν εβδομήντα (170) βαρέως τύπου φορτηγά, η κίνηση των οποίων -εξαιτίας του μεγέθους, του αριθμού και του όγκου τους- ειδικά από τη Μεγαλόπολη πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες και σύμφωνα με ειδικό σχέδιο κίνησης στην εθνική οδό.

  Οι μονάδες θα μεταφερθούν από το λιμάνι του Πειραιά. Το πρώτο από τα πέντε πλοία που συμμετέχουν στο θαλάσσιο σκέλος της μεταφοράς με σαράντα μία (41) μονάδες εκτιμάται ότι θα αφιχθεί στο Βασιλικό της Κύπρου το Σάββατο 23 Ιουλίου. Η θαλάσσια μεταφορά θα κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011. Συνολικά στην Κύπρο θα μεταφερθούν Η/Ζ συνολικής ισχύος 70MW τα οποία και θα παραμείνουν στο νησί έως το τέλος Αυγούστου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό: