Νόμος 3491 του 2006. Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ