Νόμος 3613 του 2007. Ρυθμίσεις θεμάτων ΓΓΠΠ (112, εκκενώσεις)