Ορθή επανάληψη και διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης για τηλεπικοινωνιακή λύση του έργου 112