Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από πλημμύρες το 2017

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7061465ΧΘΞ-Ψ1Ζ) Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΚΥΑ) που αφορά στην οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από:

α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,

β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

καθώς και στη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων).

Στην ΚΥΑ αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, την ανακατασκευή και την επισκευή κτιρίων, την αυτοστέγαση κ.τ.ό.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις εν λόγω πλημμύρες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αρχείο: 
Κατηγορία: