Πέμπτη 13/10/2011 Παγκόσμια Ημέρα για την Μείωση των Επιπτώσεων από τις Φυσικές Καταστροφές

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και τη συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεών τους.

            «Η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών καταρχήν για την πρόληψη και περαιτέρω για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλεί η εκδήλωση φυσικών καταστροφών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη διαχείριση των κρίσεων και των προβλημάτων που προκαλούν αυτές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίδει διαρκώς ιδιαίτερο βάρος στην ενημέρωση των πολιτών, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι οι πολίτες έχουν αφενός τη δυνατότητα να συμβάλουν στην πρόληψη μιας φυσικής καταστροφής (πχ να προλάβουν μια πυρκαγιά) και αφετέρου διαθέτουν τον αλτρουισμό ώστε να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές είτε στη χώρα μας είτε αλλού» επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης.