Παροχή υπηρεσιών Φωνής και Εικόνας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας

Ποσό: 
37 558.00
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19. Νοέμβριος 2008
Εταιρεία: 
SPACE HELLAS A.E