Π.Δ. 338 του 2003. Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Π.Π.