Προκήρυξη για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων «Οδηγία SEVESO II» στην Οστάνδη Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Αρχείο: