Προκήρυξη θέσεων για Αξιωματούχους Διεθνών Αποστολών Ανθρωπιστικής Βοήθειας στον Ο.Η.Ε.