Προκήρυξη που αφορά τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου για τη Διοργάνωση μετακίνησης και διαμονής 38 εμπειρογνωμόνων των Κρατών- Μελών της Ε.Ε., των Χωρών ΕΟΧ & των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης

Προκήρυξη που αφορά  τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου για τη « Διοργάνωση μετακίνησης και διαμονής 38 εμπειρογνωμόνων των Κρατών- Μελών της Ε.Ε., των Χωρών ΕΟΧ & των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την ΓΓΠΠ του Σεμιναρίου Προεδρίας «Presidency Workshop» με θέμα: «Enhance the European disaster response capacity: multinational modules».