Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για ανατύπωση φυλλαδίου και αφισών