Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΓΓΠΠ έως 29/7