Προμήθεια λογισμικού για την οικονομική διαχείριση και τη μισθοδοσ`ία για τις ανάγκες της ΓΓΠΠ

Ποσό: 
12 744.90
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23. Ιούνιος 2008
Εταιρεία: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.-O.T.S. AE