Προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Σε συνέχεια προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προετοιμασία του μηχανισμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, συγκροτούνται Επιτροπές από τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να υποβάλουν αρμοδίως έως τις 30 Απριλίου 2018 αναφορές σχετικά με την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, καθώς και των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που διαπιστώνουν την ύπαρξη προβλημάτων παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης των έργων συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου μέσα από τα συντονιστικά όργανα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης αναφορικά με τη δυνατότητα κίνησης οχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τέλος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε ενέργειες αποκατάστασης τυχόν ζημιών σε υδατοδεξαμενές και πυροφυλάκια δικαιοδοσίας τους, ενώ ενημερώνουν εγγράφως τους αρμόδιους φορείς για υδατοδεξαμενές και πυροφυλάκια που δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρχείο: 
Κατηγορία: