Πρόγραμμα Δράσης για το 2011 του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας (info civil protection day 2011)

 Στις 27 Ιανουαρίου 2011 η Ευρ. Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το Πρόγραμμα Δράσης για το 2011 του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας. Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων, θα παρουσιασθούν οι προτεραιότητες για το 2011 καθώς και χρήσιμες οδηγίες-πληροφορίες για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας.

   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/infoday_2011.htm