Πρόσκληση απόσπασης στη ΓΓΠΠ από το ΥΔΤ ΠΡΟΠΟ για θέσεις Πληροφορικής και Διοικητικού/Οικονομικού/Λογιστικού