Πρόσκληση για καταγραφή δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων

Προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου της ΓΓΠΠ απεστάλη στις εθελοντικές οργανώσεις και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, την 16η Απριλίου 2008 σχετικό έγγραφο με συνημμένα παραδείγματα για την ορθή συμπλήρωση του δελτίου δράσεων του 2007 και 2008.

Υπενθυμίζουμε ότι η σχετική προθεσμία λήγει την 19η Μαΐου 2008. Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποστολή στη ΓΓΠΠ των εν λόγω δελτίων.