Πρόσκληση για συμμετοχή στο “Information Day 2013” στις 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσκληση για συμμετοχή στο “Information Day 2013” που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2013 στις Βρυξέλλες.

          Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις δυνατότητες και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας.

          Η συνάντηση θα γίνει στα Αγγλικά. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

          Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι τις 15 Μαρτίου με τους διοργανωτές στην ηλεκτρονική διεύθυνσηecho-cvil-protection-calls@ec.europa.eu

          Αναλυτικές πληροφορίες  υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδαhttp://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm

          Η συνάντηση θα μεταδοθεί και ζωντανά στο διαδίκτυο.