Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών – τόνερ της ΓΓΠΠ