Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης του "1ου Διαπεριφερειακού Συνεδρίου" και της "2ης Διοικούσας Επιτροπής" του INTERREG IVC-CIVPRO, 24-26 Νοεμβρίου 2010

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προσφορές του έως 5 Νοεμβρίου 2011, και Ω/15.00μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ευαγγελιστρίας 2, 5ος  όροφος, Γραφείο  507, ΤΚ10563, Αθήνα, για τη διοργάνωση του «1ου ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» και της «2ηςΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» του INTERREG IVC-CIVPRO.

Συγκεκριμένα οι προσφορές αφορούν:

 1. Την παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση του 1ου Διαπεριφερειακού Συνεδρίου (1st  INTERREGIONALCONFERENCE) το οποίο θα διοργανωθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2010 και ειδικότερα:
  1. Αίθουσα χωρητικότητας 100 ατόμων σε θεατρική διάταξη.
  2. Παροχή έξι (6) διαλλειμάτων καφέ (coffee breaks) για 80 άτομα (τρία ανά ημέρα).
  3. Παροχή δύο (2) γευμάτων (μπουφές) για 80 άτομα (ένα ανά ημέρα).
 2. Την παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση  της 2ης Διοικούσας Επιτροπής του  Προγράμματος INTERREG IVC-CIVPRO στις 26 Νοεμβρίου 2010 και ειδικότερα:
  1. Αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόμων σε σχήμα Π.
  2. Παροχή δύο (2) διαλλειμάτων καφέ (coffee breaks) για 40 άτομα.
  3. Παροχή ενός (1) γεύματος (μπουφέ) για 40 άτομα.
 3. Την παροχή ενός (1) επίσημου δείπνου για 50 άτομα στις 24 Νοεμβρίου 2010.
 4. Την παροχή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2010:
  1. Υπολογιστής (lap top)
  2. Οθόνη
  3. Μικροφωνική εγκατάσταση
  4. Καμπίνες διερμηνείας και ακουστικά διερμηνείας για δύο άτομα (μόνο για στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2010)
  5. Προτζέκτορας.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:

 1. Μια  κοινή προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 1 και 2.
 2. Μια ανεξάρτητη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 3.
 3. Μια ανεξάρτητη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 4.

Η χρηματοδότηση και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης της διοργάνωσης πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Οικονομικού Έτους 2010: Έργο  210 ΣΕ 050080006, INTERREG IVC- CIVPRO  “Regional Strategies for Disaster Prevention”. Συγχρηματοδότηση κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σπύρος Νικολάου: Τ: 2131510104 e-mail:snikolaou@gscp.gr &

Δημήτριος Μαχαιρίδης: Τ: 2131510920 e-mail: dmachairidis@gmail.com