Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για ένα έτος»