Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής 12 Ελλήνων παρατηρητών κ.λπ.