Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας

Δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου 2012 η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την χρηματοδότηση μέσω του Χρηματοδοτικού Μέσου, ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/20120525_proposals_cpfi_exercises_en.htm