- Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος 2015