- Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τηλεοπτικό σποτ