Πρόσκληση για υποβολή προσφορών παροχής υπηρεσιών catering Προγράμματος ΕU PROMETHEUS 2014