Πρόσκληση για υποβολή προσφορών παροχή ς υπηρεσιών catering Προγράμματος ΕU PROMETHEUS 2014

Παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.