Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Humanitarian Aid-ECHO) δημοσίευσε την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις παρακάτω δράσεις:

      α) Χρηματοδότηση αναγκών άμεσης ανταπόκρισης σε καταστροφές στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την Ικανότητα Ταχείας Αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Preparatory Action on an EU rapid response capability (Official Journal C 64, 16/3/2010).

      β) Διεξαγωγή ασκήσεων με την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας (Official Journal C 60, 11/3/2010).

      Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων είναι, για την υπό (α) δράση η 15-4-2010, ενώ για την υπό (β) δράση η 31-5-2010.

      Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες:

  http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/cp_prep_action2010.htm

  http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/cp_exercises_2010_en.htm