Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων