Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για: "Establishment of the EERC - provision, installation and maintenance of specialised equipment for crisis rooms"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SUP/2012/02 της Ευρ. Επιτροπής με θέμα: "Establishment of the European Emergency Response Centre -provision, installation and maintenance of specialised equipment for crisis rooms".

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.