Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για "Exercises on CP modules, technical assistance and support teams and ΕU CP teams"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SER/2012/01 της Ευρ. Επιτροπής με θέμα: "Exercises on civil protection modules, technical assistance and support teams and European Union civil protection teams (3 lots)" 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.