Πρόσκληση προς τις εθελοντικές οργανώσεις για αναφορά δράσεων 2008

 Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης του αρχείου των Εθελοντικών Οργανώσεων του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  για την καταγραφή των δράσεων τους για το έτος 2008 μέχρι και το Μάιο του 2009, παρακαλούνται οι Εθελοντικές Οργανώσεις σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και διαμέσoυ αυτών να ενημερώσουν τη ΓΓΠΠ  για τις γενόμενες δράσεις τους σε θέματα πολιτικής προστασίας έως τις 30 Ιουνίου 2009.

     Στη φετινή κατανομή των πιστώσεων θα ληφθεί υπόψη η δράση των οργανώσεων το χρόνο που πέρασε, καθώς επίσης, η χρηματοδότησή τους από άλλους φορείς ή χορηγούς με στόχο τη δίκαιη κατανομή των υφιστάμενων πόρων.

    Επισημαίνεται, ότι οι Εθελοντικές Οργανώσεις που δε θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση, δε θα περιληφθούν στην κατανομή των πιστώσεων.