Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2015.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2015. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 8 Απριλίου 2015.

Για κάθε πληροφορία για την πρόσκληση επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal.