Πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.»

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση (call for tenders) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Multiple Framework Contract for the Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.»

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2012_MFC_evaluation_en.htm