- Πρόσκληση της E.E. για υποβολή προτάσεων προγραμμάτων ετοιμότητας και πρόληψης σε πολιτική προστασία και θαλάσσια ρύπανση για το 2016

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης για το 2016.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τα προαπαιτούμενα για την υποβολή προτάσεων κτλ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

2016 call for proposals prevention and preparedness.