Πρόσκληση υποβολής προσφορών έως 15/10/12 για την διοργάνωση της 10ης ανταλλαγής εμπειρογνωμώνων του Interreg