Πρόσκληση υποβολής προσφορών έως 23/11/12 για τη δημιουργία αφισών και εντύπου υλικού για τον αριθμό "112"- OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ