Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα INTERREG IVC του έργου CΙVPRΟ