Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εισιτηρίων και διαμονής στο εξωτερικό του προγράμματος INTERREG IVC