Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Server στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

Η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προσφορές του έως 16/09/2011 εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της, στην Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 507, ΤΚ 10563 Αθήνα, για τις ανάγκες υλοποίησης  του έργου.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στην ακόλουθη επισύναψη.