Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών και για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επικοινωνιακού υλικού αλληλογραφίας στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

 Στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών, καθώς και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Επικοινωνιακού Υλικού Αλληλογραφίας.

  Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να καταθέσει τις προσφορές του έως 12/06/2011 εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 507, ΤΚ 10563 Αθήνα.

  Για να δείτε το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια πατήστε εδώ: