- Πρόσκληση υποβολής προσφορών προσφορών με απευθείας ανάθεση για το έργο «Εκσυγχρονισμός λογισμικού πληροφορικής ΚΕΠΠ".

Ημερομηνία Προκύριξης: 
Πέμπτη, 23. Φεβρουάριος 2017 (All day)