- Πρόσκληση υποβολής προσφορών προσφορών με απευθείας ανάθεση για το έργο «Εκσυγχρονισμός λογισμικού πληροφορικής ΚΕΠΠ".

Ημερομηνία Προκήρυξης: 
Πέμπτη, 23. Φεβρουάριος 2017 - 0:00