Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  η Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουμε στο:

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/call_tender_2011_03.htm