Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση για Προετοιμασία και Πρόληψη Π.Π. από την Ε.Ε.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πεδίο «Προετοιμασίας και Πρόληψης Πολιτικής Προστασίας»

           Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 12η Απριλίου 2013.

      Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ως επιστευθούν την ιστοσελίδαhttp://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm