Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πιλοτικών έργων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2012 για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

H προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι 5 Μαρτίου 2012.

Περισσότερα: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/proposals_evhac2012_pilot_projects_en.htm