Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων πρόληψης και ετοιμότητας Π.Π. από την Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2012 για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο Π.Π. πιλοτικών προγραμμάτων για πρόληψη και ετοιμότητα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης.

H προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι 31 Μαΐου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm