Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 — Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας — Ασκήσεις

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, κοινοποιεί πρόταση υποβολής προτάσεων με σκοπό τον προσδιορισμό ασκήσεων, ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη.

     Τα πεδία που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση, η φύση και το περιεχόμενο των προτάσεων και οι όροι χρηματοδότησής τους διευκρινίζονται στον σχετικό Οδηγό υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης, ο οποίος περιέχει επίσης λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τόπο και τον χρόνο υποβολής προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν  τις σελίδες: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/call_tender_2011_04/Contract_notice.pdf

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm