Σεμινάριο «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας» στα πλαίσια της ενίσχυσης της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το σεμινάριο με θέμα “Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας”,  που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας, στο αμφιθέατρο “Ι. Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, Αθήνα) παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρου Μπούφη, της Α.Ε  του Γερμανού Πρέσβη στην Ελλάδα Dr. Roland Wegener και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννη Ζέπου στα πλαίσια της ενίσχυσης της Ελληνογερμανικής συνεργασίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε από την Κοινή Δήλωση, που υπογράφηκε στις 24 Ιουνίου 2010 στο Υπουργείο Εξωτερικών από εκπροσώπους της Ελληνικής και της Γερμανικής κυβερνήσεως.

     Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας ενταγμένων στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π., υπηρεσιών και φορέων.

     Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους Γερμανικών φορέων όπως του Υπουργείου Εσωτερικών, του THW, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Association of Communes and Cities, καθώς και από εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος θέματα, όπως η πολιτική προστασία στη Γερμανία, το σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα, ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη,  οι καλές πρακτικές του Γερμανικού Συστήματος των Εθελοντών Πυροσβεστών σε τοπικό επίπεδο, κίνητρα-αξιολόγηση, επιχειρησιακή ένταξη εθελοντών, εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε εθελοντές. Στα πλαίσια αυτά έγινε παρουσίαση του προγράμματος INTERREG IVC-CIVPRO: Περιφερειακές πολιτικές για την πρόληψη των καταστροφών με ειδική αναφορά στο ρόλο των εθελοντών, στο οποίο η ΓΓΠΠ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

     Το σεμινάριο εντάσσεται, στις γενικότερες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, όπως έχει ανακηρυχθεί το έτος 2011 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη-κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών-δραστηριοτήτων που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό: